เงื่อนไข:

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการทดลองเครื่องสำหรับผู้ที่มีผลตรวจการนอนหลับ (Sleep test) มาแล้วไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น หากท่านยังไม่ได้ตรวจ เจ้าหน้าที่ของเราจะให้คำปรึกษาเพิ่มเติม

  • กรณีที่อยู่จัดส่งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ไม่มีค่ามัดจำ

  • ถ้าที่อยู่ต่างจังหวัด ทางบริษัทจะเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าเครื่องละ 5,000 บาท โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหลังจากเราได้รับเครื่องคืนในสภาพเดิมเรียบร้อยแล้ว

  • ทางบริษัทให้ท่านทดลองเครื่องได้ไม่เกิน 7 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อท่านใช้งานครบกำหนดแล้ว กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อทำการส่งเครื่องคืน

*เมื่อท่านคลิกปุ่มเพื่อส่งข้อมูล ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

อ่านมาตรการการป้องกันและทำความสะอาดเครื่องทดลองได้ที่นี่